Ngày 8 tháng 1 năm 2013

Lẽ sanh tử xưa nay thường sự

Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên

Khách hồng trần trăm nổi đảo điên

Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy

Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy

Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương

Đã bao đời dâu bể tang thương

Xương trắng phủ đầy đại địa

Dù một kiếp trọn vui không dể
Những phù du hưng phế đổi thay
Tuổi thanh xuân ngẫm có bao ngày
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi
Kìa bao cuộc trăng trầm danh lợi
Những nhục vinh kết nối liền nhau
Khi qua rồi còn lại niềm đau
Gió đời thổi phàm tâm xao động
Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng
Tình thân nhân bằng hữu phu thê
….

Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải
Đổ mồ hôi nước mắt dựng xây
Vật ở đời tay lại qua tay
Buông tất cả khi tàn hơi thở

Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở
Bao tị hiềm cùng chuyện can qua

Người trí hiểu căn nguyên thống khổ
Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành

(Trích KỆ TỈNH THỨC)

About Camelo Trần

Chủ tịch CLB PHỤ NỮ KHAI SÁNG: Trần Thị Cẩm Tú Dịch giả sách Tự Thôi miên (Self Hypnosis) Chứng chỉ Thực hành Lập trình Ngôn ngữ Tư duy – NLP; Chứng chỉ Thôi miên Trị liệu (HypnoTherapist – HT); Chứng chỉ Lược đồ Thời gian (TimeLime Therapy – TLT) Chứng chỉ Train the Trainer của T. Harv Eker Hoàn tất chương trình Quantum Leap của T. Harv Eker Thông tin liên hệ Ms. Camelo Trần (Trần Cẩm Tú), HP: (+84) 945 922 339 Blog: camelotran.wordpress.com Email: trancamtu79@gmail.com
Aside | This entry was posted in Tổng hợp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s